Pro Con er Rogalands ledende leverandør innen Maritim sikkerhet og fortøyningstjenester.

Pro Con Security har hovedvekt på tjenester som ISPS adgangskontroll, vektertjenester, arrangementsikring og ordensvakter. Vi har utviklet oss i tråd med tiden og de krav og utfordringer som reglement, lover, forskrifter, myndigheter og brukere har utfordret Pro Con med. Vi har arbeidet med ISPS siden 2004, da dette regelverket ble implementert.

Pro Con Services er i dag den største leverandøren av fortøyningstjenester i Stavanger regionen og har team som tar oppdrag på kort varsel hele døgnet. I tillegg tilbyr Pro Con Services truckførere, anhukere, brannvakter og kaiarbeidere.

Trygghet – Tillit – Service

Disse tre ordene er styrken i Pro Con’s grunnleggende filosofi, og det som vi jobber ut ifra i vår daglige drift. Dette har vi gjort siden oppstarten i oktober 2001.