Pro Con har igjennom de siste 11 årene opparbeidet seg solid kompetanse innen ISPS og havnesikring. Noe som gjør at vi pr idag stolt kan si at vi er distriktets ledende leverandør av ISPS vakthold.
Våre erfaringer siden ISPS koden ble implementert i 2004, gjør at vi har bred erfaring med å ivareta sikkerhets-tiltakene i ISPS koden på en effektiv måte som ikke hindrer den daglige driften av terminaler eller havneanlegg.
Pro Con har selv utviklet godkjente systemer og journalføring som følger de strenge kravene ISPS koden har for adgangskontroll og dokumentering.

Pro Cons personell gjennomfører teoretisk og praktisk opplæring i håndtering av ISPS koden. Vårt personell er til alle tider utstyrt i henhold til petrolumsbransjens strenge krav til HMS, deriblandt synlighet på havneanlegg og relevant sikkerhetsutstyr. Pro Con sine vektere er dermed blitt et tydelig gjennnkjennelig preg på regionens havneanlegg ved sine fluoriserinde ytterjakker.

Vi i Pro Con stiller krav til våre ansatte om service og litt bedre sikkerhet i all tjenesteutførelse. Dette får vi til gjennom kontinuerlig kursing og opplæring i konflikthåndtering, kommunikasjon og oppfølging av våre ansatte.
Pro Con holder jevn kommunikasjon med skip, agent, og havnemyndigheter med bruk av telefon, samband og epost.  Dette muliggjør hurtige avgjørelser for innmelding og klarering av personell, varer eller tjenester ved ISPS terminalen.

Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt og all inn – og utpassering og hendelser blir loggført. Derved har Pro Con til enhver tid oversikt over personell og kjøretøy som befinner seg inne på ISPS området og kan lett dokumentere dette til kunde, eller havnemyndigheter.

Hvis det er noe mer dere lurer på om ISPS / Havnesikring så oppfordrer vi dere som kunde til å ta kontakt.